Kira Artışı Yapmayan Kiracının Tahliyesi

Kira Artışı Yapmayan Kiracının Tahliyesi

Kira Artışı Yapmayan Kiracının Tahliyesi Kira Artışı Yapmayan Kiracının Tahliyesi Yasal Kira Artışı Yapmayan Kiracının Tahliyesi Kira sözleşmesi, kiracı ile ev sahibi arasında imzalandığında yürürlüğe giren ve taraflar için bağlayıcı olan bir anlaşmadır. Bu nedenle, sözleşme özenle hazırlanmalı ve tarafların kendi ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenmelidir. Hazır şablonlardan ziyade, tarafların ya da bir avukatın yardımıyla özel […]

Kira Artışı Yapmayan Kiracının Tahliyesi

Kira Artışı Yapmayan Kiracının Tahliyesi

Yasal Kira Artışı Yapmayan Kiracının Tahliyesi

Kira sözleşmesi, kiracı ile ev sahibi arasında imzalandığında yürürlüğe giren ve taraflar için bağlayıcı olan bir anlaşmadır. Bu nedenle, sözleşme özenle hazırlanmalı ve tarafların kendi ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenmelidir. Hazır şablonlardan ziyade, tarafların ya da bir avukatın yardımıyla özel olarak hazırlanan sözleşmeler tercih edilmelidir. Bu, her iki tarafı da koruyacaktır. Hazır sözleşmelerin okunmadan imzalanması, ileride anlaşmazlıklara yol açabilir ve tarafların haklarını kaybetmelerine neden olabilir.

Kiracı, kira bedelinde TÜFE ve enflasyon oranlarını dikkate alarak artış yapmazsa, ev sahibi sözleşmeyi sonlandırabilir ve kiracının tahliyesini isteyebilir. Ancak, bunun için ev sahibinin tahliye davası açması gerekmektedir.

Kiralananın tesliminden sonra kiracı, kira bedelini veya diğer masrafları ödemezse, ev sahibi yazılı bir bildirimle belirli bir süre tanıyarak, bu süre zarfında ödeme yapılmaması halinde sözleşmenin feshedileceğini bildirebilir. Konut ve çatılı işyerleri için bu süre en az on gün olmalıdır. Süre, yazılı bildirimin alındığı tarihten itibaren hesaplanır.

Kiracı ödeme yapmazsa, ev sahibi noter aracılığıyla bir ihtarname gönderebilir ve 30 gün süre verebilir. Ayrıca, ev sahibi doğrudan icra yoluna başvurarak ‘ihtarlı ödeme emri’ gönderebilir. Kiracı, 7 gün içinde itiraz etmez ve 30 gün içinde ödeme yapmazsa, ev sahibi İcra Mahkemesi’ne başvurarak tahliye talebinde bulunabilir.

Ev sahibi, kiracıyı çıkarmak istediğinde, ödemelerin aksatılması veya haklı sebeplerin ortaya çıkması durumunda noter aracılığıyla ihtarname çekebilir ve ardından dava açabilir. Kiracı kira ödemeyi ihmal ederse, ev sahibi noter aracılığıyla bir ihtarname gönderebilir veya doğrudan icra yoluna başvurarak ‘ihtarlı ödeme emri’ gönderebilir. Kiracı, 7 gün içinde itiraz etmez ve 30 gün içinde ödeme yapmazsa, ev sahibi tahliye talebiyle İcra Mahkemesi’ne başvurabilir.

Kira artışı yapmayan kiracının tahliyesi her durumda değerlendirilmelidir ve profesyonel hukuk desteği almak, bu süreci etkin bir şekilde yönetmeyi sağlayacaktır.

Yasal kira artışını gerçekleştirmeyen kiracının tahliyesi. Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili hükümlerine göre gerçekleştirilmektedir. Kiracının yasal kira artışını yapmaması durumunda. Ev sahibi kiracıya bir ihtarname göndererek ödeme yapması için süre verebilir. Ancak, kiracı bu ödemeyi yapmaz veya artışı kabul etmezse, ev sahibi tahliye davası açabilir. Mahkeme, kiracının yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle tahliye kararı verebilir. Kira Artışı Yapmayan Kiracının Tahliyesi

Eksik Kira Artışı Nedeniyle Tahliye

Kiracının eksik kira artışını yapması durumunda, ev sahibi öncelikle kiracıya yazılı bir ihtarname göndermelidir. İhtarname ile kiracıya eksik kira bedelinin belirli bir süre içinde ödenmesi istenir. Kiracı bu ödemeyi yapmazsa veya anlaşmazlık devam ederse. Ev sahibi tahliye davası açabilir. Mahkeme, kiracının yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle tahliye kararı verebilir. Kira Artışı Yapmayan Kiracının Tahliyesi

Kiracı Yasal Kira Artışını Yapmazsa Ne Olur

Kiracının yasal kira artışını yapmaması durumunda, ev sahibi kiracıya yazılı bir ihtarname göndermelidir. İhtarname ile kiracıya kira artışının yapılması ve belirli bir süre içinde ödenmesi gerektiği bildirilir. Kiracı bu talebe uymazsa, ev sahibi tahliye davası açabilir ve mahkeme kararıyla kiracı tahliye edilebilir.

Kira Artışı Yapmayan Kiracıya İhtarname Örneği

[Ev Sahibi Adı/Sirketi] [Adres] [Tarih]

Sayın [Kiracı Adı],

Bilgilerinize, kira sözleşmesinin gereklilikleri çerçevesinde size iletilen kira bedelinin artışı hakkında:

Kira bedeli, Türk Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuatlar. Doğrultusunda belirlenen oranlara uygun olarak artırılmıştır. Söz konusu artışa ilişkin detaylar aşağıda belirtilmiştir:

Önceki Kira Bedeli: [Önceki Kira Bedeli] Yeni Kira Bedeli: [Yeni Kira Bedeli]

Yukarıdaki bilgilere dayanarak, yeni kira bedelini [Belirli Bir Tarih’e kadar] tarihine kadar ödemenizi rica ederim.

Eksik ödemelerinizin gecikmeye neden olmaması. Adına gereğini yapmanız önem arz etmektedir. Belirtilen tarihe kadar ödeme yapmamanız durumunda yasal haklarımı kullanacağımı bilmenizi isterim.

Saygılarımla,

[Ev Sahibi Adı/İmza]

Kira Bedelinin Eksik Ödenmesi Nedeniyle İhtarname

[Kiracı Adı/Soyadı] [Adres] [Tarih]

Konu: Kira Bedelinin Eksik Ödenmesi

Sayın [Kiracı Adı],

Bilgilerinize, kira sözleşmemiz kapsamında belirlenen. Kira bedelinin eksik ödenmesi konusunda sizi bilgilendirmek isterim.

[Belirli bir döneme ait kira bedeli] tutarındaki kira bedelinin [Belirli Bir Tarih’e kadar] tarihine. Kadar tamamlanmaması nedeniyle bu ihtarnamenin tarafınıza iletilmektedir.

Eksik kira bedelinin belirtilen süre içinde ödenmemesi durumunda yasal haklarımı kullanacağımı bildiririm.

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Saygılarımla,

[Ev Sahibi Adı/İmza]

Kirayı Eksik Yatıran Kiracıya Ne Yapılır

Kirayı eksik yatıran kiracıya, ev sahibi tarafından yazılı bir ihtarname gönderilir. İhtarname ile kiracının eksik kira bedelini belirli bir süre içinde ödemesi istenir. Kiracı bu ödemeyi yapmazsa veya anlaşmazlık devam ederse, ev sahibi tahliye davası açabilir. Mahkeme, kiracının yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle tahliye kararı verebilir.

Tahliye Davası Devam Ederken Kira Artışı

Tahliye davası devam ederken kira artışı, kiracının yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği gerçeğini değiştirmez. Kiracı, tahliye davası sırasında da kira artışını yapmakla yükümlüdür. Eğer kiracı kira artışını yapmazsa, ev sahibi bu durumu mahkemeye bildirebilir. Ve mahkeme kiracının yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için ek süre verebilir veya tahliye kararı verebilir.

Kira Artışına Uymayan Kiracı

Kira artışına uymayan kiracı, Türk Borçlar Kanunu’na göre belirlenen yasal yükümlülüklere aykırı davranmış olur. Ev sahibi, kiracıya yazılı bir ihtarname göndererek kira artışının yapılması. Ve belirli bir süre içinde ödenmesi konusunda uyarıda bulunabilir. Ancak kiracı yine de kira artışına uymazsa, ev sahibi tahliye davası açabilir. Ve mahkeme kararıyla kiracı tahliye edilebilir.

Tahliye davası devam ederken kira artışı. Kiracının yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği gerçeğini değiştirmez. Kiracı, tahliye davası sırasında da kira artışını yapmakla yükümlüdür. Eğer kiracı kira artışını yapmazsa, ev sahibi bu durumu mahkemeye bildirebilir ve mahkeme kiracının yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için ek süre verebilir veya tahliye kararı verebilir.

Tahliye davası devam ederken kira artışı, kiracının yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği gerçeğini değiştirmez. Kiracı, tahliye davası sırasında da kira artışını yapmakla yükümlüdür. Eğer kiracı kira artışını yapmazsa, ev sahibi bu durumu mahkemeye bildirebilir. Ve mahkeme kiracının yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için ek süre verebilir veya tahliye kararı verebilir.

Tahliye davası devam ederken kira artışı. Kiracının yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği gerçeğini değiştirmez. Kiracı, tahliye davası sırasında da kira artışını yapmakla yükümlüdür. Eğer kiracı kira artışını yapmazsa, ev sahibi bu durumu mahkemeye bildirebilir.Ve mahkeme kiracının yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için ek süre verebilir veya tahliye kararı verebilir.

Avukat

Aliye YILDIZ VARSIN

Scroll to Top