Gayri Menkul Davaları

Gayri Menkul Davaları

Gayri Menkul Davaları

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Örneği:

Aşağıda, bir kat inşaat sözleşmesine ilişkin temel maddelerin örnek bir taslağını bulabilirsiniz: Kat Karşılığı İnşaat

Taraflar:

İşbu sözleşme, bir tarafta [İnşaat Şirketi Adı] (bundan sonra “Müteahhit” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta [Arsa Sahibi Adı] (bundan sonra “Arsa Sahibi” olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır. Gayri Menkul Davaları

Konu:

Müteahhit, Arsa Sahibi’ne ait olan [Arsa Numarası] numaralı parsel üzerine [Proje Tanımı] projesini geliştirmeyi, inşa etmeyi ve tamamlamayı taahhüt eder. Karşılığında Arsa Sahibi, belirlenen kat sayısı kadar bağımsız bölümü Müteahhit’e devretmeyi taahhüt eder.

Şekil Şartı:

Arsa Sahibi, kat  devri yapılacak bağımsız bölümlerin planlarını ve projelerini onayladığında Müteahhit, inşaata başlamakla yükümlüdür.

İnşaat Süresi:

Müteahhit, proje tamamlanması için [Belirtilen Süre] içerisinde gerekli tüm inşaat işlemlerini bitirmeyi taahhüt eder. Gayri Menkul Davaları

Tazminatlar:

Taraflar, inşaatın belirlenen sürede tamamlanamaması veya sözleşme şartlarının ihlali durumunda uygulanacak tazminatları önceden belirler.

Kat Karşılığı İnşaat Ruhsat Alma Süresi:

Müteahhit, ilgili yasal düzenlemelere uygun şekilde gerekli ruhsatları [Belirtilen Süre] içerisinde almayı taahhüt eder. Ruhsat alımı süresinde yaşanabilecek herhangi bir gecikme durumunda, tarafların mutabakatıyla süre uzatımı yapılabilir.Sözleşme taraflar arasında ruhsat alma süresini belirleyebilir. Ruhsatın alınması genellikle müteahhitin sorumluluğundadır ve inşaatın başlamasını müteakip belirli bir süre içinde ruhsat alınması gerekebilir. Gayri Menkul Davaları

Kat Karşılığı İnşaat Tapuya Şerh Nasıl Yapılır:

Kat sözleşmesine istinaden, Müteahhit ve Arsa Sahibi, ilgili tapu dairesine başvurarak sözleşmenin bir örneğini tapu kütüğüne şerh olarak işletebilirler. Kat inşaat sözleşmesi, taraflar arasında yapıldıktan sonra tapuya tescil edilebilir. Bunun için bir tapu müdürlüğüne başvurulması gereklidir. Sözleşme tapuya şerh olarak konulabilir.

Kat Karşılığı İnşaat Yargıtay Kararları:

Yargıtay kararlarına göre, kat inşaat sözleşmelerinde tarafların hak ve yükümlülükleri net olarak belirlenmeli ve herhangi bir anlaşmazlık durumunda başvurulacak yargı yolunun önceden tespit edilmesi gerekmektedir. Yargıtay’ın kat  inşaat sözleşmelerine dair verdiği kararlar, bu tür sözleşmelerde ortaya çıkan sorunlara ilişkin önemli yol göstericiler olabilir. Özellikle davalarda Yargıtay kararlarının nasıl değerlendirildiği önemlidir. Gayri Menkul Davaları

TBK Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi:

Türk Borçlar Kanunu’na (TBK) göre, kat inşaat sözleşmesinde tarafların hakları ve yükümlülükleri, işin tamamlanma süresi, ödeme koşulları ve taşınmazın devir işlemleri gibi hususlar düzenlenmelidir.

Kat  İnşaat Dikkat 

Kat  inşaat sözleşmesi hazırlanırken tarafların hakları, ödeme koşulları, projenin ayrıntıları, teslim tarihi ve gecikme hükümleri gibi konulara özel dikkat edilmelidir. Tarafların anlaşmazlık durumunda başvuracakları yargı yolunun belirlenmesi de önemlidir. Gayri Menkul Davaları

Not: Yukarıdaki örnek maddeler, genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Gerçek bir hukuki sözleşme hazırlamadan önce mutlaka uzman bir hukuk danışmanına başvurmanız önerilir.

Akyurt Boşanma Avukatı, Çubuk Avukat, Pursaklar Avukat, Kalecik Avukat, Akyurt Geri Gönderme Merkezi Avukatı, Akyurt Gayrimenkul Avukatı, Gayrimenkul üzerinde şahsi ve ayni hakka yönelik planlama, alım-satım sözleşmelerinin düzenlenmesi, tasarım usul ve yasaya uygun olarak hukuki danışmanlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

TBK Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi:

Türk Borçlar Kanunu’na (TBK) göre, kat inşaat sözleşmesinde tarafların hakları ve yükümlülükleri, işin tamamlanma süresi, ödeme koşulları ve taşınmazın devir işlemleri gibi hususlar düzenlenmelidir.

Kat  İnşaat Dikkat 

Kat  inşaat sözleşmesi hazırlanırken tarafların hakları, ödeme koşulları, projenin ayrıntıları, teslim tarihi ve gecikme hükümleri gibi konulara özel dikkat edilmelidir. Tarafların anlaşmazlık durumunda başvuracakları yargı yolunun belirlenmesi de önemlidir. Gayri Menkul Davaları

Not: Yukarıdaki örnek maddeler, genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Gerçek bir hukuki sözleşme hazırlamadan önce mutlaka uzman bir hukuk danışmanına başvurmanız önerilir.

Akyurt Boşanma Avukatı, Çubuk Avukat, Pursaklar Avukat, Kalecik Avukat, Akyurt Geri Gönderme Merkezi Avukatı, Akyurt Gayrimenkul Avukatı, Gayrimenkul üzerinde şahsi ve ayni hakka yönelik planlama, alım-satım sözleşmelerinin düzenlenmesi, tasarım usul ve yasaya uygun olarak hukuki danışmanlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

TBK Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi:

Türk Borçlar Kanunu’na (TBK) göre, kat inşaat sözleşmesinde tarafların hakları ve yükümlülükleri, işin tamamlanma süresi, ödeme koşulları ve taşınmazın devir işlemleri gibi hususlar düzenlenmelidir.

Kat  İnşaat Dikkat 

Kat  inşaat sözleşmesi hazırlanırken tarafların hakları, ödeme koşulları, projenin ayrıntıları, teslim tarihi ve gecikme hükümleri gibi konulara özel dikkat edilmelidir. Tarafların anlaşmazlık durumunda başvuracakları yargı yolunun belirlenmesi de önemlidir. Gayri Menkul Davaları

Not: Yukarıdaki örnek maddeler, genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Gerçek bir hukuki sözleşme hazırlamadan önce mutlaka uzman bir hukuk danışmanına başvurmanız önerilir.

Akyurt Boşanma Avukatı, Çubuk Avukat, Pursaklar Avukat, Kalecik Avukat, Akyurt Geri Gönderme Merkezi Avukatı, Akyurt Gayrimenkul Avukatı, Gayrimenkul üzerinde şahsi ve ayni hakka yönelik planlama, alım-satım sözleşmelerinin düzenlenmesi, tasarım usul ve yasaya uygun olarak hukuki danışmanlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

 

 

date

Avukat

Aliye YILDIZ VARSIN

Scroll to Top