Boşanma Avukatı Ücreti Ne Kadar?

Boşanma Avukatı Ücreti Ne Kadar?

Boşanma Avukatı Ücreti Ne Kadar? Boşanma Avukatı Ücreti Ne Kadar? Boşanma Avukatı Vekalet Ücreti Boşanma avukatı danışma ücretleri, davaya hazırlanırken vekaletnamenin bir parçası olarak gerekli olduğundan genellikle ücretsizdir. Avukat, müvekkilinin danışmanlık randevusunda verdiği bilgiler doğrultusunda davanın kapsamını belirler ve müvekkiline nasıl bir yol haritası çizeceğini, hangi delilleri sunması gerektiğini, delillerin nasıl toplanacağını, nasıl cevap verileceğini […]

Boşanma Avukatı Ücreti Ne Kadar?

Boşanma Avukatı Ücreti Ne Kadar?

Boşanma Avukatı Vekalet Ücreti


Boşanma avukatı danışma ücretleri, davaya hazırlanırken vekaletnamenin bir parçası olarak gerekli olduğundan genellikle ücretsizdir.

Avukat, müvekkilinin danışmanlık randevusunda verdiği bilgiler doğrultusunda davanın kapsamını belirler ve müvekkiline nasıl bir yol haritası çizeceğini, hangi delilleri sunması gerektiğini, delillerin nasıl toplanacağını, nasıl cevap verileceğini karşı tarafın iddia ve taleplerine, davanın olası zorluklarına ve sonuçlarına müvekkile açıklar. Boşanma Avukatı Ücreti Ne Kadar?

Boşanma Avukatı Ücreti Ne Kadar?;Müvekkil, avukata vekaletname vererek yasal işlem başlatabilir. Bir avukat vekaletname olmadan işe başlayamaz. Vekâletnamenin düzenlenmesiyle birlikte vekâlet ücretinin de kararlaştırılması gerekir. Bu ücretler, avukat ile müvekkil arasında her dosya için harcanacak emek ve zaman değerlendirilerek belirlenir. Boşanma Avukatı Ücreti Ne Kadar?; Her boşanma davasının maliyetinin aynı olması beklenmez; Avukat, boşanma davası için vekalet ücretinin ne kadar olacağını, dosyaya ne kadar zaman ayıracağı, davanın ne kadar süreceği, delil toplamanın ne kadar zor olduğu gibi hususları dikkate alarak belirler. Boşanma Avukatı Ücreti Ne Kadar?

Davanın başında avukat ile müvekkil arasında kararlaştırılacak bu ücretin en az 2022 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde belirlenen ücret olması; Türkiye Barolar Birliği tarafından Resmi Gazete’de yayımlanarak belirlenen bu ücretler, kanunen uyulması gereken asgari tutarlardır. Bu ücret tarifesinin altında vekalet ücreti üzerinde anlaşmak yasaktır.

2022 Avukat Asgari Ücret Tarifesine göre boşanma davalarında avukatlık ücretinin 2022 yılı için en az 5.100 TL olması gerekmektedir. Bu ücret, Türkiye’de açılacak tüm boşanma davaları için belirlenen asgari tutardır. Bu nedenle boşanma avukatı fiyatlarını belirlerken Türkiye’nin her yerindeki avukatlar bu asgari ücrete uymakla yükümlüdür. Bu ücret peşindir ve KDV hariçtir.

Öte yandan, Türkiye Barolar Birliği ücret tarifesinin altında olmamak kaydıyla, boşanma davasının açılacağı şehre göre mahalli barolar tarafından yayınlanan ayrı ücret cetvelleri bulunmaktadır. Uygulamada boşanma avukatları ücretleri hem TBB’nin hem de bağlı oldukları yerel baronun ücret tarifesini dikkate alarak belirlemektedir.

İstanbul Boşanma Avukatı Ücreti 2022:


İstanbul avukat ve boşanma avukatları 2022 İstanbul Barosu Avukatlık Ücret Tarifesine göre ücret belirlemektedir. Buna göre anlaşmalı boşanma davaları 12.500 TL; çekişmeli boşanma davaları 19.000 TL üzerinden ücretlendirilebilir. Boşanma davasına konu maddi ve manevi tazminat talepleri olması halinde avukatlık ücreti 19.000 TL’den az olmamak üzere dava değerinin en az %15’i oranında olmalıdır.  Boşanma Avukatı Ücreti Ne Kadar?

Ankara Boşanma Avukatı Ücreti 2022:

2022 Ankara Barosu En Az Ücret Çizelgesi’ne göre anlaşmalı boşanma davaları 12.910 TL, çekişmeli boşanma davaları 19.125 TL, maddi ve manevi tazminat talepli olması halinde 19.125 TL’den az olmamak üzere en az dava değerinin %15’işeklinde önerilmektedir.

İzmir Boşanma Avukatı Ücreti 2022:


2022 İzmir Barosu Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre anlaşmalı boşanma davaları 12.618 TL, çekişmeli boşanma davaları 16.312 TL, maddi ve manevi tazminat talepli olması halinde 16.312 TL’den az olmamak üzere en az dava değerinin %15’i şeklinde önerilmektedir.  Boşanma Avukatı Ücreti Ne Kadar?

Akyurt Boşanma Avukatı Ücreti 2022:


Anlaşmalı boşanma davaları 8.000 TL, çekişmeli boşanma davaları 15.000 TL, maddi ve manevi tazminat talepli olması halinde 15.000 TL’den az olmamak üzere en az dava değerinin %15’i şeklinde önerilmektedir.

Boşanma dava ücreti ne kadar?
Boşanma davasında ödenecek harç ve avukatlık ücretleri sabittir yani her yıl sabit bir ücret belirlenir ve o yıl içinde yapılacak işlemler bu sabit ücrete tabidir.

Boşanma davası ücretleri sabit (sabit) ücretler; boşanma davasının mahkemeye sunulması için ücretler, avanslar ve masraflar. Bu mahkeme masrafları yaklaşık 750- 1.000 TL civarındadır. Bu ücret boşanma, maddi ve manevi tazminat, nafaka ve velayet talepleri için geçerlidir. Bu ücret ve giderler, tanık ücreti ve tebligat gideri gibi kalemlerle ilgili olup, tanık sayısı veya gönderilecek tebligat sayısına göre değişiklik gösterebilir. Bunun dışında bilirkişi ücreti gibi masraflar da yargılama sırasında ortaya çıkabilir. Bilirkişi ücreti genellikle yargılama sırasında davacı tarafından karşılanır. Bilirkişi ücreti mahkeme tarafından belirlenir. Genellikle ekspertiz ücreti 600 TL civarındadır. Bu ücret, kaç uzman olduğuna ve uzmanların inceleyecekleri konuya göre değişiklik gösterebilir. Boşanma Avukatı Ücreti Ne Kadar?

Dava sonunda davayı kaybeden taraftan ücret ve masraflar tahsil edilir. Yani davayı kazanan taraf ise dava sonunda verilen hükümle birlikte bu masrafları tahsil etmek için icra takibi yapabilir.

Dava sonunda davayı kaybeden taraf aleyhine söz konusu ücret ve giderlere “karşı avukatlık ücreti” eklenir. Bu vekalet ücreti, kaybeden tarafın kazanan tarafın avukatına yaptığı ödemedir. Karşı vekalet ücreti de kanunla belirlenir yani sabittir. 2022 Asgari Vekalet Ücreti Tarifesi uyarınca haksız tarafın boşanma davalarında kazanan tarafa ödemesi gereken avukatlık ücreti 5.100 TL’dir.

Yukarıdakiler boşanma davasında yapılması gereken zorunlu masraflardır. Bunların dışında boşanma davasında mücevher talebi olması halinde nispi ücretler uygulanır. Nispi ücretler, her davanın değerine göre belirlenen ücretlerdir. Nispi ücret ödenmesini gerektiren davalarda dava bedelinin %11,38’i dava açıldığında, kalan ¾’ü kararla birlikte ödenir.

Örneğin bir boşanma davasında boşanma, velayet ve nafaka talepleri varsa ve başka bir talep yoksa sabit ücret ödenir. Ancak boşanma davasında 10.000 TL değerinde mücevher talebi varsa dava açılırken sabit ücretlere ek olarak 284,5 TL ödenir; bu tutara ek olarak karar aşamasında 853,5 TL ödenmesi gerekmektedir. Yine bu nispi ücretler, sabit ücretler gibi, kaybeden tarafından dava sonunda kazanan tarafa ödenir.

Devlet boşanma avukatı verir mi?


Boşanma avukatı ücretini karşılayamayan kişilere devlet avukat tutmamaktadır. Öte yandan İstanbul Barosu, boşanma avukatlarının ücretlerini karşılamakta güçlük çekecek ve ödeme gücü olmayanlara Adli Yardım kapsamında avukat tayin etmekte ve ücretini Baro kendisi üstlenmektedir. Dolayısıyla devletin boşanmada avukat tutup tutmayacağı sorusunun yanıtı hayır, baronun boşanmada avukat tutup tutmayacağının yanıtı ise evettir. Boşanma Avukatı Ücreti Ne Kadar?

Boşanma davasında herhangi bir ücret ödemeden barodan avukat talebi ile avukatlık hizmeti alabilmek için bazı şartlar aranır.

Boşanmalarda barodan avukat talebi
………… Barosu Adli Yardım Bürolarına aşağıdaki belgelerle başvuru yapılması halinde, kişinin ücretsiz adli yardımdan yararlanıp yararlanamayacağına karar verilir:

1. Yoksulluk belgesi (muhtardan alınmış)

2. İkametgah Belgesi (Muhtardan alınmış)

3. Kimlik fotokopisi

Boşanma davasında kullanılması gereken tüm delil ve belgelerin birer örneği, yoksulluk belgesi ve boşanma talebi ile birlikte mümkün olduğunca Baroya verilmelidir. Baro tarafından avukat atanması durumunda, avukata mümkün olduğu kadar çok bilgi, kanıt ve yazılı belge sağlanması önemlidir. Örneğin taraflar arasındaki yazışmalar, taraflar arasındaki husumetlere tanık olan kişiler T.C. kimlik numaraları ve iletişim bilgileri, fotoğraflar, ödeme dekontları ve benzeri belgeler boşanma avukatına verilmelidir.

Ayrıca boşanma davası için ücretsiz avukat talebinde bulunulabilmesi için Başvuru Formu doldurularak ………… Barosu Adli Yardım Bürosu’na teslim edilmesi gerekmektedir.

Yukarıdaki tüm belgelerin sunulmasından sonra başvuru talebi 10 gün içinde değerlendirilir ve ücretsiz avukat sağlanıp sağlanmayacağına karar verilir. Kararın sonucunu öğrenmek için Adli Yardım Bürosu telefonla aranarak bilgi alınabilir.

Avukatın atanmasına ilişkin bilgiler, avukatın iletişim bilgileri ile birlikte ilgili kişiye gönderilir. Adli yardıma destek olacak tüm bilgi ve belgeler, avukatın atandığı tarihten itibaren en geç 45 gün içinde avukatla görüşülerek avukata verilmelidir. Bu, boşanma avukatının gerekli tüm yasal işlemleri başlatabilmesi için gereklidir.

Öte yandan, serbest avukat atanması, ilgili kişinin hiçbir harcama yapmayacağı anlamına gelmez; Avukatın avukatlık ücreti ve masrafları ilgili kişi tarafından karşılanmalıdır.

Dava sonunda maddi menfaat sağlanması halinde, ödeneğin %5’i Adli Yardım Bürosu’na ödenmelidir. Nitekim Adli Yardım Bürosu avukatlara yapılacak ödemeler için bir bütçe oluşturabilir.

Haksız kazanç veya gerçek maddi yardıma ihtiyaç duyulmadan Adli Yardım Bürosu’ndan sahte belge ve bilgilere dayanılarak ücretsiz avukat temin edilmesi halinde, ilgili kişi hakkında yasal işlem başlatılır ve avukata ödenen ücret ilgiliden tahsil edilir.

Bütün bunlardan bağımsız olarak, atanan serbest avukatın adli yardım hizmetinden istifa etmesine neden olacak veya adli yardım hizmetinin kendiliğinden durmasına neden olacak herhangi bir işlemde bulunulması yasaktır. Aksi takdirde, Adli Yardım Bürosu’nun avukata ödediği miktarın iki katının Adli Yardım Bürosu’na ödenmesi gerekecektir.

Boşanma davası avukat ücretini kim öder?


Boşanma davasında iki avukat ücreti vardır; (i) müvekkil ile vekil arasındaki vekalet ücreti ve (ii) vekil ile karşı taraf arasındaki karşı vekalet ücreti. Bunlardan ilki, Asgari Ücret Tarifesi kapsamına girmemek kaydıyla müvekkil ile vekil arasında serbestçe kararlaştırılan vekalet ücretidir. Bu ücretlerden ikincisi olan karşı avukatlık ücreti, dava sonunda kaybeden tarafın diğer tarafın avukatına ödediği ücrettir. İstenildiğinde karşı avukatlık ücreti verilebilir.

En hızlı boşanma davası nasıl olur?


Çekişmeli boşanma davaları genellikle en az 1 ay, çekişmeli boşanma davaları ise 1,5 yıl sürmektedir. Ancak çoğu zaman boşanma avukatı tarafından takip edilmeyen çekişmeli boşanma davaları 3 ayı, çekişmeli boşanma davaları ise 2-3 yılı bulabilmektedir. İyi bir boşanma avukatı tarafından takip edilen çekişmeli boşanma davaları yaklaşık 10 günde, çekişmeli boşanma davaları ise 10 ay gibi kısa bir sürede sonuçlanabilmektedir.

Dava dosyasının erken sonuçlandırılması, bir avukatın üstlendiği en önemli rollerden biridir. Nitekim boşanma davasının bireylerin kendileri tarafından açılması ile avukat tarafından dosyalanıp takibinin yapılması arasındaki en önemli farklardan biri de boşanma avukatının boşanma davasını hızlı bir şekilde sonuçlandırabilmesidir.

Bunun için boşanma avukatı yargılama sırasında ne yapacağını en iyi bilir. Bu bağlamda boşanma avukatı davaya konu olan olaylarda hangi davranışların vurgulanması gerektiğini ve hangilerinin Mahkeme için önemli olduğunu dikkatle belirlemeli, boşanma davasının sonucunu doğrudan etkileyecek konulara odaklanmalı, boşanma davasında mahkemenin kararını etkilemeyecek hususlarla davayı uzatmamalıdır. Avukat boşanmanın tespiti konusunda hassas olmalı ve davada bu tespitlere odaklanmalıdır.

Bununla birlikte, bir boşanma avukatı hangi kanıtın mahkeme kararını etkileyebileceğini bilir ve bu kanıtları toplamak için derhal harekete geçebilir. Örneğin tutanak isteniyorsa boşanma avukatı usulüne uygun olarak bu raporun alınmasını talep eder, mahkeme raporun alınmasına karar vermişse bu kararın yazısını takip eder.

Bir diğer delil türü olan tanık ifadeleri de mahkemelerde yargılamanın uzamasının sebeplerinden biridir. Tanık listesinde bir tanık gösterildiğinde, bu talebin yerine getirilmesi için mahkeme tarafından gönderilen davet mektupları zaman zaman tanığa gönderilememekte ve bu nedenle mahkeme, tanık olmayan tanığın yeniden duruşma yapılmasına karar verebilmektedir. Her duruşma arasındaki sürenin yaklaşık 4 ay olduğu düşünüldüğünde, duruşmada tanığın bulunmaması davada yaklaşık 4 aylık bir kayba yol açmaktadır. Boşanma avukatı böyle bir zaman kaybına izin vermez; Boşanma avukatları, tanıkların duruşma salonunda hazır bulunmaları için delil toplamada gösterdikleri takibi de göstermekte ve tanıklara mahkemede ifade verirken uymaları gereken usul kuralları hakkında bilgi vermektedir.

Dava dosyalarının uzamasına neden olan bir diğer husus ise tebligatların ilgili kişiye ulaşmamasıdır. Bu noktada iyi bir boşanma avukatı, tebligatların yapılıp yapılmadığını izler ve ilgili kişiye gönderilemeyen ancak zamanında yapılması gereken tebligatları iletmeye çalışır. Bu nedenle boşanma avukatının tespiti ile eksiklikler hızla giderilmektedir.

Tek Celsede Boşanmak İçin Ne Yapmalı?


Evlilik tarihinden itibaren 1 yıl geçmeden anlaşmalı boşanma davaları açılamaz. Ancak 1 yıl sonra açılabilen çekişmeli boşanma davasının tek celsede sonuçlanması mümkündür. Çekişmeli boşanma davasının tek celsede sonuçlanabilmesi için her iki tarafın da mahkemece belirlenen duruşma tarihine kadar hazır bulunması, ıslak imzalı boşanma protokolünün önceden mahkemeye ibraz edilmesi ve duruşma sırasında mahkeme tarafından onaylanması gerekir. Çekişmeli boşanma davaları 1 yıl içerisinde açılabileceği gibi tek oturumda da boşanma kararı verilebilir. Bunun için tanıkların mahkemece belirlenen duruşma tarihinde dinlenmesi, tarafların taleplerinin tanık ifadeleri ile ispat etmeye yeterli olması ve mahkemece araştırılacak başka bir hususun bulunmaması gerekir. Tek celsede boşanma, genellikle mal rejimi, velayet gibi taraflar arasında bir ihtilafın olmadığı durumlarda mümkündür. Boşanma Avukatı Ücreti Ne Kadar?

Boşanma Davası Avukatlık Ücret Sözleşmesi


Anlaşılacağı üzere, boşanma avukatı ücreti sabit değildir; Değişebilir. Boşanma davası avukatları ile müvekkil arasında dosya değerlendirmesinin ardından kararlaştırılacak vekalet ücreti, avukatlık ücreti sözleşmesi ile aşağıdaki şekilde imzalanabilir.:

AVUKATLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

MADDE I – TARAFLAR

İşbu Avukatlık Hizmetleri Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) ……………………………… adresinde yerleşik “AVUKAT ……………….” (bundan böyle “AVUKAT””olarak anılacaktır) ile _______________ adresinde yerleşik “______________ arasında akdedilmiştir. Yukarıda sayılan kişiler bundan böyle “Taraflar” olarak anılacaktır.

MADDE II – İŞİN AMACI VE KAPSAMI

Taraflar işbu Sözleşme’nin AVUKAT tarafından, MÜVEKKİL lehine ve aleyhine açılmış ve açılacak davalar kapsamındaki avukatlık hizmetlerine ilişkin olduğunu karşılıklı olarak kabul eder. MÜVEKKİL, işbu sözleşmeye konu avukatlık hizmetinin AVUKAT ile birlikte AVUKAT’ın görevlendireceği diğer avukatlar tarafından yerine getirilebileceğini kabul eder.

MADDE III – AVUKATIN GÖREVLERİ

AVUKAT, MÜVEKKİL’e boşanma davası ile ilgili olarak dava dilekçesinin hazırlanması ve dosyalanması, duruşmalara katılım, davanın takibi için gereken her türlü işlem, İlk Derece Mahkemesinin kararı akabinde gerekmesi halinde Bölge Adliye Mahkemesi’nde görülecek istinaf aşaması dahil avukatlık hizmetleri verecektir.

MADDE IV – AVUKATIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

DENKTAŞ kendisine intikal eden işi ve işlemleri konuyla ilgili kanunların öngördüğü süre içerisinde yapmak veya birlikte çalıştığı avukat ve yardımcılarına yaptırmak ve sonuçlandırmakla yükümlüdür.

MADDE V – ÇALIŞMA ŞEKLİ

AVUKAT vekaletnamenin kendisine ulaşması ve mutabık kalınan ödemenin alınması ile derhal görevine başlayacaktır.
Gerek davada, gerekse buna bağlı icra takiplerinde, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbirlerde ve AVUKAT’ın yapacağı tüm işlem ve konularda masraflar ve teminatlar MÜVEKKİL’e aittir.
Dosya masrafları MÜVEKKİL tarafından harcama süresi gelmeden önce AVUKAT’ın vereceği bilgi akabinde AVUKAT’a gecikmeksizin ödenecektir. MÜVEKKİL’in geç ödeme yapması sebebiyle AVUKAT’ın işini gereğince yapamaması durumlarında MÜVEKKİL hak kaybına kendi kusuru ile yol açmış sayılacağını kabul eder.
Takip edilen dava ve icra takiplerinde hak kazanılan karşı taraf vekalet ücreti ve masraflar DENKTAŞ’a ait olacaktır.
AVUKAT, MÜVEKKİL adına yapacağı işbu sözleşmede tanımlı işlemlerle ilgili olarak kararlaştırılan ücret dışında ek ücret istemeyecektir.
AVUKAT’a tevdi edilen her türlü belge ve tahsilatlar da imza karşılığı teslim edilecek, AVUKAT’tan alınacak her türlü belge ve tahsilatlar da imza karşılığı teslim alınacaktır.
AVUKAT’a gönderilen her türlü bilgi veya belge fiziki olarak AVUKAT’ın yazıhanesinin adresine veya ……………. adresine e-posta olarak gönderilecektir. Her türlü diğer elektronik iletişim kanalları Taraflar arasında belge ve bilgi iletilmesi amacıyla kullanılmayacaktır.
MADDE VI – ÜCRET VE ÖDEME
Yukarıda III/1 bendinde sözü geçen hukuki hizmetlerin karşılığı ücret KDV dahil _____ TL’dir.
Yukarıda belirlenen ücret aşağıdaki şekilde ödenecektir ve AVUKAT tarafından Serbest Meslek Makbuzu şeklinde faturalanacaktır.
Davada karşı taraf ile ihtilafın sulh yolu ile çözümü veya vazgeçme halinde AVUKAT, netice olarak gerekli gayreti göstermiş, adımları atmış, temasları ve bağlantıları kurmuş ve dolayısıyla görevini tam olarak yerine getirmiş olacağından, anlaşılan ücrete hak kazanmış olacaktır.
AVUKAT’a ödeme yapılacak hesap bilgileri aşağıda belirtilmektedir:
Lehdar : Banka : Şube : IBAN :

AVUKAT

Not: Talep edilmesi halinde kredi kartı ile ödeme için ……………………….. üzerinden sms gönderilebilir.

MADDE VII – İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

Taraflar işbu Sözleşmeden doğacak ihtilafların çözümünde …………. Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin yetkili olduğunu kabul ederler. İşbu Sözleşme iki nüsha halinde 2022 tarihinde taraflar arasında tanzim ve imza edilmiştir.

AVUKAT (imza)                                                                 MÜVEKKİL (imza)

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Avukat

Aliye YILDIZ VARSIN

Scroll to Top