Sınır Dışı Kararlarına İtiraz

Sınır Dışı Kararlarına İtiraz Sınır Dışı Kararlarına İtiraz Sınır Dışı Edilecekler Hakkındaki İdari Gözetim Kararlarına İtiraz 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 54 üncü maddesi uyarınca hakkında sınır dışı kararı verilen yabancılardan; kaçma ve kaybolma tehlikesi altında bulunanlar, Türkiye’ye giriş ve çıkış kurallarını ihlal edenler, sahte veya asılsız belge kullananlar, kabul edilebilir bir mazereti […]

Sınır Dışı Kararlarına İtiraz

Sınır Dışı Kararlarına İtiraz

Sınır Dışı Edilecekler Hakkındaki İdari Gözetim Kararlarına İtiraz

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 54 üncü maddesi uyarınca hakkında sınır dışı kararı verilen yabancılardan; kaçma ve kaybolma tehlikesi altında bulunanlar, Türkiye’ye giriş ve çıkış kurallarını ihlal edenler, sahte veya asılsız belge kullananlar, kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın süresi içinde Türkiye’den ayrılmayanlar, tehdit oluşturanlar hakkında valiliğe başvurulur. Sınır Dışı Edilecekler Hakkındaki İdari Gözetim Kararlarına İtiraz, Kamu düzenine, kamu güvenliğine veya kamu sağlığına veya idari gözaltı kararı İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından alınır. Akyurt Göçmen Avukatı, Akyurt Boşanma Avukatı, Çubuk Avukat, Pursaklar Avukat, Akyurt Geri Gönderme Merkezi İdari Gözetim Kararı

İdari gözaltı süresi 6 (altı) ayı geçmeyecek olup, idari gözetim altına alınan yabancılar bu süre içinde geri gönderme merkezine gönderilerek burada tutulmaktadır. Akyurt Göçmen Avukatı, İdari tutukluluk süresi 6 (altı) ayı geçememekle birlikte, sınır dışı edilecek yabancıdan kaynaklanan nedenlerle karar verici idarenin sınır dışı edilememesi durumunda, sınır dışı edilmek üzere en fazla 6 (altı) aya kadar uzatılabilir. Sınır Dışı Kararlarına İtiraz

Aynı zamanda kararı veren idare, her ay kendi başına idari gözetim koşullarının ortadan kalkıp kalkmadığına ilişkin bir değerlendirme yapar ve değerlendirmenin sonucunu yabancıya veya yasal temsilcisine bildirir. İdari gözetim kararı veren idare, süresi sonunda yabancının idari gözetim altında tutulmasına artık gerek kalmadığını düşünerek itiraza gerek kalmaksızın kendi başına yabancının serbest bırakılmasına karar verme yetkisine sahiptir. Sınır Dışı Kararlarına İtiraz

İdari gözetim altındaki yabancı, idari gözetim kararının verildiği geri gönderme merkezinin veya idari gözetim kararının verildiği idarenin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimine, idari gözetim kararının kaldırılması ve onun serbest bırakılması talebiyle itiraz edebilir. Sınır Dışı Kararlarına İtiraz

Yabancının müvekkili veya vekili tarafından yapılan başvuru, sulh ceza hakimliği tarafından en geç 5 (beş) gün içinde sonuçlandırılır. Bu uygulama idari gözetimi durdurmaz ve idari gözetim altına alınan yabancı, itiraz sonuçlanıncaya kadar idari gözetim altında tutulmaya devam eder.

İtiraz sonucunda Sulh Ceza Hakimliği, idari gözetim kararının usulüne uygun olarak verilip verilmediğini, idari gözetim koşullarının sağlanıp sağlanmadığını, yabancının idari gözetim altında tutulmasının gerekip gerekmediğini ve idari gözetim koşullarının sağlanıp sağlanmadığını değerlendirir.

Sulh ceza hâkimliğinin kararı kesindir ve karara karşı temyiz yetkisi yoktur. Ayrıca yabancı veya avukatı, idari gözaltı kararına karşı, herhangi bir süre ve koşula bağlı olmaksızın idari gözetim koşullarının ortadan kalktığı gerekçesiyle sulh ceza hakimliğine başvurabilir. Sınır Dışı Kararlarına İtiraz

Yabancıların sınır dışı edilmeleri için idari gözaltı kararı alınabilir. Bu nedenle sınır dışı etme kararının kaldırılması veya iptal edilmesi halinde idari gözetim uygulamasına da son verilmelidir.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 57/A maddesinde idari gözetime alternatif yükümlülükler sıralanmıştır. Kanunun ilgili maddesi şu şekildedir:

İdari gözetime alternatif yükümlülükler;

MADDE 57/A

(1) 57 nci maddenin ikinci fıkrasında sayılan yabancılara veya idari gözetimi sona eren yabancılara aşağıdaki idari gözetime alternatif yükümlülükler getirilebilir:

a) Belirli bir adreste ikamet

b) Bildirim

c) Aile temelli dönüş

d) İade danışmanlığı

d) Kamu yararına hizmetlerde gönüllü olarak yer almak

e) Garanti

f) Elektronik izleme

6458 sayılı Kanunun 57/A maddesi uyarınca idari gözetime alternatif yükümlülük uygulanmasına karar verilen yabancılara, Kanunun ilgili maddesinde sayılan tedbirlerden sadece biri veya aynı anda bu tedbirlerden birkaçı uygulanabilir. Uygulanacak tedbirin süresi 24 (yirmi dört) ayı geçemez.

Hakkında sınır dışı kararı verilen bir yabancı için öncelikle sınır dışı etme kararının iptali için idare mahkemesinde dava açılması, idari dava devam ederken yetkili sulh ceza hakimine başvurmak suretiyle sınır dışı işleminin yürütmesinin durdurulması ve idari gözetim kararının temyiz edilmesi gerekmektedir.

Sınır dışı etme kararı ile idari tutuklama kararına karşı başvurulabilecek yargı yolları farklı olup, her iki karara karşı yapılan başvuruların değerlendirilmesi farklı yargı mahkemeleri tarafından bağımsız olarak yapılmaktadır.

Bu nedenle sınır dışı etme kararına karşı yargıya başvurmak yeterli olmayıp, sınır dışı etme kararı idare mahkemesi tarafından iptal edilmiş olsa dahi idari tutuklama kararına karşı sulh ceza hakimliğine başvurulması gerekmektedir.

İdari gözaltının sona erdirilmesi için. Sınır dışı etme ve idari gözaltı kararlarını bizzat veren idarenin idari gözetim kararının kaldırılması, bahsedilen tüm bu yollardan farklı bir durum olup, idari gözetimden bağımsız olarak idarenin inisiyatifinde gerçekleşen bir durumdur.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Avukat

Aliye YILDIZ VARSIN

Scroll to Top