İdari Gözetim Kararının Kaldırılması

İdari Gözetim Kararının Kaldırılması

İdari Gözetim Kararının Kaldırılması İdari Gözetim Kararının Kaldırılması Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 57. maddesi, idari gözetim ve süresini düzenlemektedir. Sınır dışı edilme kararı almış yabancılar hakkında, kaçma veya kaybolma riski taşıyanlar ile Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal etmişlerse ve kabul edilebilir bir mazereti yoksa, belirlenen sürede Türkiye’yi terk etmemişlerse, kamu düzeni, güvenliği veya […]

İdari Gözetim Kararının Kaldırılması

İdari Gözetim Kararının Kaldırılması

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 57. maddesi, idari gözetim ve süresini düzenlemektedir. Sınır dışı edilme kararı almış yabancılar hakkında, kaçma veya kaybolma riski taşıyanlar ile Türkiye’ye giriş veya çıkış kurallarını ihlal etmişlerse ve kabul edilebilir bir mazereti yoksa, belirlenen sürede Türkiye’yi terk etmemişlerse, kamu düzeni, güvenliği veya sağlığı açısından tehdit oluşturuyorlarsa, ilgili Valilik tarafından idari gözetim kararı alınacaktır.

Bu idari gözetim süresi en fazla altı aydır. Ancak, sınır dışı işlemlerinde yabancının işbirliği yapmaması veya bilgi/belge vermemesi gibi nedenlerle bu süre en fazla altı ay daha uzatılabilir.

İdari gözetim kararı, ilgili Valilik tarafından 48 saat içinde verilir ve yabancıya veya vekiline tebliğ edilir. Yabancı veya vekili, idari gözetim kararına itiraz etmek için sulh ceza hakimine başvurabilir. Hakimin kararı kesindir ve 5 gün içinde sonuçlandırılmalıdır.

Yabancı veya avukatı, idari gözetim koşullarının değiştiğini veya ortadan kalktığını iddia ederek yeniden sulh ceza hakimine başvurabilir.

İdari gözetim kararı veren Valilik, her ay idari gözetim gerekliliğini inceleyecektir. İdari gözetim gerekli değilse, derhal sonlandırılacaktır.

İdari gözetim kararı yerine alternatif yükümlülükler getirilebilir. Bunlar arasında belirli adreste ikamet, bildirimde bulunma, aile temelli geri dönüş, geri dönüş danışmanlığı, kamu yararına hizmetlerde gönüllülük, teminat gösterme ve elektronik izleme bulunur. Bu tedbirler, yabancının yaşantısını özgürce sürdürmesine izin verir.

Alternatif tedbirlere karşı da itiraz mümkündür. Örneğin, bir yabancı elektronik izleme tedbirine itiraz edebilir. İtiraz, Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından incelenir ve 5 gün içinde sonuçlandırılır.

Alternatif tedbirlere uymayan yabancılar için yeniden idari gözetim kararı verilebilir.

İdari Gözetim Kararına İtiraz Dilekçesi

Sayın Yetkili Merciye,

Ben [Adınız Soyadınız], TC Kimlik Numarası: [TC Kimlik Numaranız], adresi: [Adresiniz], tarafından temsil edilmekteyim.

[İlgili İdare/Birim] tarafından [tarih] tarihinde tarafıma yöneltilen ve tarafıma tebliğ edilen idari gözetim kararına karşı itirazda bulunmak istiyorum.

Gerekçelerim şunlardır:

Hak İhlali: İdari gözetim kararı, temel hak ve özgürlüklerime müdahale etmektedir. Bu karar, yasal dayanaktan yoksun ve keyfi bir şekilde alınmıştır.
Kanıt Sunumu: İdari gözetim kararı ile ilgili olarak tarafıma sunulan delillerin hukuka uygunluğu ve geçerliliği hakkında şüphelerim bulunmaktadır. Bu nedenle, karara ilişkin olarak daha adil ve detaylı bir değerlendirme yapılması gerekmektedir.
Hukuki Süreç İhlali: İdari gözetim kararı, hukuki süreç ve prosedürlere uygun olarak alınmamıştır. İlgili yasal mevzuata göre, benimle ilgili olarak daha önceden savunma alma hakkı bulunmaktadır, ancak bu hak tarafıma tanınmamıştır.
Bu sebeplerle, tarafıma tebliğ edilen idari gözetim kararının iptal edilmesi ve itirazımın değerlendirilerek adil bir kararın verilmesini talep ediyorum.

Bilgilerinize sunar, gereğinin yapılmasını arz ederim.

Saygılarımla,

[Adınız Soyadınız] [Tarih]

Not: İtiraz dilekçesinin imzalanarak ve eklerin eklenerek ilgili merciye iletilmesi gerekmektedir.

İdari Gözetim Kararına İtiraz Süresi

İdari gözetim kararına itiraz süresi, ilgili idari işlemin tarafınıza tebliğ edildiği tarihten itibaren genellikle 15 gün olarak belirlenmiştir. Ancak, bu süre, ilgili mevzuat veya idarenin belirlediği prosedürlere göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, konuyla ilgili olarak ilgili mevzuata başvurmanız önemlidir.

İdari Gözetim Kararına İtiraz UYAP Üzerinden Yapılır mı?

İdari gözetim kararına itiraz, genellikle UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) üzerinden yapılabilmektedir. Ancak, bu durum idari işlemin niteliğine ve ilgili mevzuata göre değişiklik gösterebilir. İtiraz işlemleriyle ilgili daha detaylı bilgi almak için ilgili idare veya avukatınızla iletişime geçmeniz faydalı olacaktır.

İdari Gözetim Kararı Sonlandırma Tebliğ Formu

İdari gözetim kararı sonlandırma tebliğ formu, genellikle ilgili idare veya mahkeme tarafından hazırlanarak tarafınıza iletilmektedir. Bu formda, idari gözetim kararının sonlandırıldığına dair bilgiler bulunur ve tarafınıza resmi olarak tebliğ edilir.

İdari Gözetim Kararının Kaldırılması

İdari gözetim kararının kaldırılması için ilgili idare veya mahkemeye başvuruda bulunulabilir. Bu başvuruda, kararın hukuka aykırı olduğuna dair gerekçeler sunulmalı ve adil bir değerlendirme talep edilmelidir.

İdari Gözetim Kararına İtiraz Yetkili Sulh Ceza

İdari gözetim kararına itiraz, genellikle yetkili sulh ceza mahkemesine yapılır. Ancak, idari işlemin niteliğine ve ilgili mevzuata göre bu durum değişebilir. İtiraz yetkili merci tarafından belirlenmiş olup, ilgili mevzuata başvurarak bu konuda daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

İdari Gözetim Kararına İtirazın Reddi

İdari gözetim kararına itirazın reddi durumunda, ilgili idare veya mahkeme tarafından kararın gerekçeli bir şekilde reddedildiği size bildirilir. Bu durumda, karara karşı yasal yollara başvurulabilir veya alternatif çözüm yolları aranabilir.
 
 
 
 
 
 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Avukat

Aliye YILDIZ VARSIN

Scroll to Top