Sınır Dışı Kararı ve Geçici Koruma

Sınır Dışı Kararı ve Geçici Koruma

Sınır Dışı Kararı ve Geçici Koruma Sınır Dışı Kararı ve Geçici Koruma Genel Olarak Sınır dışı etme, uluslararası hukukta yabancıların bir devletin topraklarından çıkarılmasını sağlayan bir müessese olarak tanımlanmaktadır. Bu müessese, her devlete kendi ülkesinde bulunan yabancıları belirli şartlar altında sınır dışı etme hakkı tanır. Bu şartlar, genellikle yabancının ülkenin güvenliğine ya da kamu düzenine […]

Sınır Dışı Kararı ve Geçici Koruma

Sınır Dışı Kararı ve Geçici Koruma

Genel Olarak

Sınır dışı etme, uluslararası hukukta yabancıların bir devletin topraklarından çıkarılmasını sağlayan bir müessese olarak tanımlanmaktadır. Bu müessese, her devlete kendi ülkesinde bulunan yabancıları belirli şartlar altında sınır dışı etme hakkı tanır. Bu şartlar, genellikle yabancının ülkenin güvenliğine ya da kamu düzenine zarar vermesi veya yasadışı faaliyetlerde bulunması gibi durumları kapsamaktadır. Sınır Dışı Kararı ve Geçici Koruma

Ancak sınır dışı etme işlemi, uluslararası hukuk kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Yabancıların insan haklarına saygı gösterilmesi, keyfi olarak sınır dışı edilmemeleri gibi ilkeler bu işlemin yasal ve etik açıdan doğru şekilde yapılmasını sağlar. Ayrıca, yabancının sınır dışı edileceği ülkenin de bu işleme onay vermesi gerekmektedir. Geçici Koruma ve Sınır Dışı Edilme

Sınır dışı etme işlemi, bir ülkenin kendi yargı yetkisini kullanmakta özgür olduğu bir alan olsa da, bu işlemde keyfi davranışlarda bulunulmamalı, insan haklarına saygı gösterilmeli ve uluslararası hukuk kurallarına uyulmalıdır. Sınır Dışı Kararı ve Geçici Koruma

Haklarında Sınır Dışı Etme Kararı Alınabilecek Yabancılar

Yabancıların sınır dışı edilmesi, devletlerin kendi ülkelerindeki güvenlik ve düzeni koruma hakkı ile uluslararası hukuktaki yükümlülükleri arasında bir denge kurmayı gerektirir. Yabancıların haklarına saygı gösterilirken, aynı zamanda kamu düzeni, güvenliği ve sağlığı gibi devletin temel çıkarlarının da korunması önemlidir. Sınır Dışı Kararı ve Geçici Koruma

Yukarıda belirtilen maddelerde yer alan sınır dışı etme sebepleri, yabancıların Türkiye’de bulunmaları sırasında gösterdikleri davranışları ve durumları dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu sebepler, yabancıların Türkiye’ye zarar verebilecekleri ya da güvenliği tehdit edebilecekleri durumlarda uygulanmaktadır.

Ancak sınır dışı işlemlerinin gerçekleştirilmesi, yabancıların insan haklarına saygı gösterilmesi ilkesi de gözetilerek yapılmalıdır. Yabancılara adil bir yargılamadan geçirilmeden sınır dışı işlemi uygulanamaz. Ayrıca, sınır dışı edilen kişilerin kendi ülkelerinde işkence veya kötü muamele görmeleri riski varsa, bu durum dikkate alınarak sınır dışı işlemi uygulanmamalıdır.

Sonuç olarak, sınır dışı etme işlemleri her zaman hassas bir konudur ve dikkatle ele alınması gereken bir süreçtir. Devletler, yabancıların haklarına saygı gösterirken aynı zamanda kamu güvenliğini ve düzenini korumak için gerekli adımları atmalıdır. Sınır Dışı Kararı ve Geçici Koruma

Haklarında Sınır Dışı Etme Kararı Alınamayacak Yabancılar

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu m. 55’te belirtildiği üzere, sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı konusunda ciddi emare bulunanlar, ciddi sağlık sorunları, yaş ve hamilelik durumu nedeniyle seyahat etmesi riskli görülenler, hayati tehlike arz eden hastalıkları için tedavisi devam etmekte iken sınır dışı edileceği ülkede tedavi imkânı bulunmayanlar, mağdur destek sürecinden yararlanmakta olan insan ticareti mağdurları ve tedavileri tamamlanıncaya kadar, psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları hakkında sınır dışı etme kararı alınamaz. Bu kişilerin sınır dışı edilmesi insan haklarına aykırı olacağından, YUKK m. 55’de haklarına saygı gösterilerek sınır dışı edilmeleri engellenmiştir.

Uluslararası Korumadan Yararlananların Sınır Dışı Edilmesi

Bu düzenlemeler, uluslararası hukukun temel ilkelerine uygun olarak, koruma başvurusu yapmış veya uluslararası koruma sahibi olan kişilerin keyfi bir şekilde sınır dışı edilmelerini engellemektedir. Ancak, uluslararası koruma sahiplerinin de sınır dışı edilebilecekleri belirli koşullar altında mevcuttur. Bu koşulların varlığı halinde, sınır dışı etme kararı alınabilir. Sınır Dışı Kararı ve Geçici Koruma

Özellikle, uluslararası koruma sahibi olan bir kişi, ülke güvenliğini tehdit etmesi veya ülke çıkarlarına aykırı faaliyetlerde bulunması gibi ciddi bir suç işlediği takdirde sınır dışı edilebilir. Bunun yanı sıra, ülkeye geri dönmeye karar vermesi veya koruma statüsünü kaybetmesi durumunda da sınır dışı edilebilir.

Ancak, sınır dışı etme kararının alınabilmesi için, öncelikle yasal sürecin tamamının yerine getirilmesi gerekmektedir. Kişiye sınır dışı etme kararı tebliğ edildikten sonra, hukuki savunma haklarına saygı gösterilmesi ve gerekçeli karar verilmesi zorunludur.

Sonuç olarak, uluslararası koruma sahiplerinin sınır dışı edilmesi de belirli koşullara bağlıdır ve uluslararası hukukun temel ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Yasal süreçlerin tamamlanması ve hukuki savunma haklarının korunması, bu süreçte büyük önem taşımaktadır.

Geçici Korumadan Yararlananların Sınır Dışı Edilmesi

Geçici koruma sahiplerinin sınır dışı edilmesine dair herhangi bir düzenleme olmaması, bu kişilerin sınır dışı edilmemesi anlamına gelmez. Geçici koruma, sadece belirli bir süre için geçerli olan bir koruma statüsüdür ve sonlandırılması durumunda ilgili yabancıların ülkeden çıkması gerekmektedir. Ancak, sınır dışı etme işlemi için ayrı bir düzenleme yapılması gerektiği açıktır.

Bu nedenle, geçici koruma sahiplerinin sınır dışı edilmesine dair bir düzenleme yapılması gereklidir. Bu düzenleme, geçici koruma sonlandırılması veya iptali halinde sınır dışı etme işlemlerine dair detaylı hükümler içermelidir. Bu hükümler, uluslararası hukukun temel ilkelerine uygun olmalı ve geçici koruma sahiplerinin haklarını korumalıdır.

Sonuç olarak, YUKK ve Geçici Koruma Yönetmeliği’nde geçici koruma sahiplerinin sınır dışı edilmesine dair herhangi bir düzenleme olmaması, bu kişilerin sınır dışı edilmeyeceği anlamına gelmez. Bu nedenle, geçici koruma sahiplerinin sınır dışı edilmesine dair detaylı bir düzenleme yapılması gereklidir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Avukat

Aliye YILDIZ VARSIN

Scroll to Top