Kira Artışı Yapmayan Kiracının Tahliyesi

Kira Artışı Yapmayan Kiracı

Kira Artışı Yapmayan Kiracının Tahliyesi Kira Artışı Yapmayan Kiracının Tahliyesi Kira sözleşmelerinin yıllık olarak yenilenmesi durumunda yasal limitler dahilinde kira bedeli artırılır. Kira Artışı Yapmayan Kiracının Tahliyesi, Kira Avukatı Akyurt Kira artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ay açıklanır. Kira artışında ayın enflasyon rakamları esas alınır. Kira Artışı Yapmayan Kiracının Tahliyesi, Kira Avukatı Akyurt […]

Kira Artışı Yapmayan Kiracının Tahliyesi

Kira Artışı Yapmayan Kiracının Tahliyesi

Kira sözleşmelerinin yıllık olarak yenilenmesi durumunda yasal limitler dahilinde kira bedeli artırılır. Kira Artışı Yapmayan Kiracının Tahliyesi, Kira Avukatı Akyurt

Kira artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ay açıklanır. Kira artışında ayın enflasyon rakamları esas alınır. Kira Artışı Yapmayan Kiracının Tahliyesi, Kira Avukatı Akyurt

Bazen taraflar kira artışları konusunda anlaşamazlar. Kiracılar zammı yüksek bulabilir. Kira Avukatı Akyurt

Bu gibi durumlarda artış yasal ise ve kiracı bu artışı yapmamışsa kiracının tahliyesi mümkün olabilir. Kira Artışı Yapmayan Kiracının Tahliyesi

Kira Artışı Yapmayan Kiracının Tahliyesi

Hukuken tarafların yenilenen kiralama dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin sözleşmeleri, on iki aylık ortalamalara göre bir önceki kiralama yılında tüketici fiyat endeksindeki değişim oranını aşmamak kaydıyla geçerlidir.

Bu kural aynı zamanda bir yıldan uzun süreli kira sözleşmeleri için de geçerlidir. 

Taraflarca bu hususta anlaşmaya varılmamışsa, kira bedeli on iki ay esasa göre değişim oranını aşmamak kaydıyla, kiralananın durumu dikkate alınarak hakim tarafından adil bir şekilde belirlenir.

5 Yıllık Kiralamalarda Ne Kadar Zam Yapılır?

Bu konuda taraflarca anlaşma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, yeni kiralama yılında uygulanacak kira bedeli her beş yılda bir ve her beş yılda bir, on iki yılsonuna göre değişim oranı -Hâkim tarafından tüketici fiyat endeksindeki aylık ortalamalar, kiralanan mülkün durumu ve emsal kira bedelleri dikkate alınarak hakkaniyete uygun olarak belirlenir. 

Önümüzdeki beş yıl içinde bu şekilde belirlenen kira bedeli önceki fıkralardaki esaslara göre değiştirilebilir.

Kira bedelinin sözleşmede döviz olarak belirlenmesi halinde, 20/1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, beş yıl geçmedikçe kira bedelinde değişiklik yapılamaz. 

Ancak bu Kanunun 138 inci maddesinin “İfada aşırı güçlük” başlıklı hükmü saklıdır. Kira Artışı Yapmayan Kiracının Tahliyesi

Beş yıl sonra kira bedelinin tespitinde yabancı paranın değerindeki değişimler dikkate alınarak üçüncü fıkra hükmü uygulanır.

Yasal Kira Artışı Yapmayan Kiracının Tahliyesi

Ev sahibi, yasal kira artışını kabul etmeyen kiracıyı sözleşme sonunda tahliye edebilir. 

Kiracı evde kalmak istiyorsa yasal çerçeveler ışığında yapılan kira artışını kabul etmek ve ödemek zorundadır.

Kiracı

Kiracı, kiralananın tesliminden sonra kirayı veya tali masrafları ödemediği için borcu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verebilir ve bu süre içinde ifa etmezse sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir.

Kiracıya verilecek süre, konut ve çatılı işyeri kiralamalarında en az on gün, en az otuz gündür. 

Bu süre kiracıya yapılan yazılı bildirimi takip eden günden itibaren işlemeye başlar. Kira Artışı Yapmayan Kiracının Tahliyesi

Kira bedelinin sözleşmede döviz olarak belirlenmesi halinde, 20/1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, beş yıl geçmedikçe kira bedelinde değişiklik yapılamaz. 

Ancak bu Kanunun 138 inci maddesinin “İfada aşırı güçlük” başlıklı hükmü saklıdır. 

Beş yıl sonra kira bedelinin tespitinde yabancı paranın değerindeki değişimler dikkate alınarak üçüncü fıkra hükmü uygulanır.

Yasal Kira Artışı 

Ev sahibi, yasal kira artışını kabul etmeyen kiracıyı sözleşme sonunda tahliye edebilir. Kiracı evde kalmak istiyorsa yasal çerçeveler ışığında yapılan kira artışını kabul etmek ve ödemek zorundadır.

Kiracının Temerrüdü

Kiracı, kiralananın tesliminden sonra kirayı veya tali masrafları ödemediği için borcu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verebilir ve bu süre içinde ifa etmezse sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir.

Kiracıya verilecek süre, konut ve çatılı işyeri kiralamalarında en az on gün, en az otuz gündür.

Bu süre kiracıya yapılan yazılı bildirimi takip eden günden itibaren işlemeye başlar. 

Bu süre kiracıya yapılan yazılı bildirimi takip eden günden itibaren işlemeye başlar. Kira Artışı Yapmayan Kiracının Tahliyesi

Kira bedelinin sözleşmede döviz olarak belirlenmesi halinde, 20/1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, beş yıl geçmedikçe kira bedelinde değişiklik yapılamaz. 

Ancak bu Kanunun 138 inci maddesinin “İfada aşırı güçlük” başlıklı hükmü saklıdır. 

Beş yıl sonra kira bedelinin tespitinde yabancı paranın değerindeki değişimler dikkate alınarak üçüncü fıkra hükmü uygulanır.

Yasal Kira Artışı 

Ev sahibi, yasal kira artışını kabul etmeyen kiracıyı sözleşme sonunda tahliye edebilir. Kiracı evde kalmak istiyorsa yasal çerçeveler ışığında yapılan kira artışını kabul etmek ve ödemek zorundadır.

Temerrüd

Kiracı, kiralananın tesliminden sonra kirayı veya tali masrafları ödemediği için borcu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verebilir ve bu süre içinde ifa etmezse sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir.

Kiracıya verilecek süre, konut ve çatılı işyeri kiralamalarında en az on gün, en az otuz gündür.

Bu süre kiracıya yapılan yazılı bildirimi takip eden günden itibaren işlemeye başlar. 

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Avukat

Aliye YILDIZ VARSIN

Scroll to Top