İşe İade Davası

İşe İade Davası

İşe İade Davası İşe İade Davası İş Hukuku Yargılamasının Amacı İş hukuku, işçinin maddi ve ekonomik yönleri ile kişiliğini, haysiyetini, sağlığını ve beden bütünlüğünü korumak amacı ile doğmuş ve iş sözleşmesinin zayıf tarafı olan işçiyi koruma görevini üstlenmiştir. İşçi ile işveren arasındaki iş ilişkisinin niteliği ve işçinin korunma ihtiyacı, iş mahkemelerinin kurulmasını ve taraflar arasında […]

İşe İade Davası

İşe İade Davası

İş Hukuku Yargılamasının Amacı

İş hukuku, işçinin maddi ve ekonomik yönleri ile kişiliğini, haysiyetini, sağlığını ve beden bütünlüğünü korumak amacı ile doğmuş ve iş sözleşmesinin zayıf tarafı olan işçiyi koruma görevini üstlenmiştir. İşçi ile işveren arasındaki iş ilişkisinin niteliği ve işçinin korunma ihtiyacı, iş mahkemelerinin kurulmasını ve taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıkların iş yargısı kurallarına bağlı olarak bilirkişilerce çözümlenmesini zorunlu kılmıştır. .İşçinin Feshe Karşı Korunması Ve İşe İade Davası

İş hukukunun temelini oluşturan işçiyi koruma amacı, iş davalarına uygulanacak usul kurallarını da etkilemiştir. Bu nedenle iş hukuku alanındaki yargılamaların nihai amacı, hukuken ve ekonomik olarak işverene bağımlı olan işçinin kanundan ve sözleşmeden doğan haklarını genel mahkemelere göre daha hızlı, ucuz ve kolay bir şekilde elde edebilmesidir. İşe İade Davası  İş mahkemelerinin belirtilen amacı doğrultusunda 31.1.1950 tarih ve 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile iş mahkemeleri kurulmuştur. Bu İş Mahkemeleri Kanunu zaman içinde değiştirilmiş ve 25.10.2017 tarihinde yayınlanan 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile son halini almıştır. İşçinin Feshe Karşı Korunması Ve İşe İade Davası

İşçinin Feshe Karşı Korunması

İş Hukukunun en önemli konularından ve amaçlarından biri işçi ile işveren arasındaki iş ilişkisinin varlığını korumak ve işçinin işini güvence altına almaktır. İş sözleşmesinin haklı ve geçerli sebepler dışında feshedilememesi, çalışanın geleceğe güvenle bakabilmesini sağlar. İş güvencesinin hukuki yönü, işverenin fesih hakkının sınırlandırılması olduğu için, işçi fesihlere karşı da korunmaktadır. İş güvencesinin doğal bir sonucu olarak işverenin fesih hakkına getirilen sınırlamalar, bu hakkı tamamen yasaklamak veya kullanılamaz hale getirmek amacını taşımaz. Dolayısıyla işveren iş sözleşmesini sadece haksız ve geçersiz sebeplerle feshedemeyecektir. İşçiyi fesihten korumak için iş kanununda iş güvencesi hükümlerine yer verilmiştir. İşe İade Davası

İş güvencesi konusu işçi, işveren ve toplumsal çıkar arasındaki ilişkilerle doğrudan ilişkilidir. İşçinin ve toplumun çıkarları gözetilerek, iş güvenliği düşünülürken işverenin ve işyerinin durumu göz ardı edilmemelidir. Bir işletme uzun süre verimsiz çalışamaz veya sürekli zarar eden bir işletmenin ekonomik sürdürülebilirliği mümkün değildir. İşletmenin verimliliği başka bir şekilde sağlanamıyorsa ve bazı işçilerin işyerinden çıkarılmasını gerektiriyorsa bu mümkün olmalıdır. Hiç şüphe yok ki verimliliğin artması toplumun da çıkarınadır ve tersi topluma ağır yükler getirecektir. İşe İade Davası

İş güvencesi sisteminin anlam kazanabilmesi için, işveren tarafından yapılan feshin etkin ve hızlı bir şekilde yargısal denetimden geçmesi buna bağlıdır. İşveren tarafından yapılan fesihlere tarafsız bir merci nezdinde itiraz edilebilmelidir. İş hukuku yargılaması ile işçinin fesihten korunması arasında önemli bir bağ vardır.

İş güvencesinin gerçek anlamını bağlayıcı ve yaptırımlı bir yargılama ile kazanabilmesi için işe iade davası gereklidir. İş bulmanın zorlaştığı günümüz koşullarında, haksız yere sözleşmesi feshedilen çalışanların işyerlerine iadesini ve uğradıkları zararın tazminini sağlayan işe iade davaları son dönemde en sık başvurulan dava türlerinden biridir.

İşe İade Davası

İşçi ile işveren arasındaki iş ilişkisinin devamlılığını sağlamak amacıyla 4857 sayılı İş Kanunu’nun 20. maddesinde iş sözleşmesinin geçerli bir sebep olmaksızın feshedilmesi halinde işçinin bu fesihlere direnebileceği düzenlenmiştir. Ayrıca, işverenin bir çalışanı işten çıkarması belirli şartlara tabidir ve İş Kanunu, İş Kanunu’nun 18, 19, 20, 21 ve 29. maddeleri ile sınırlandırılmıştır. İş sözleşmesi işveren tarafından haksız olarak feshedilen işçinin, sözleşmenin haksız olarak feshedilmesinin ve işçinin haksız fesih nedeniyle işe alınmasının tespitini ve işe başlamaması halinde tazminata hükmedilmesini talep ettiği dava, işe iade davasıdır.

4857 sayılı İş Kanunu’na göre gerekçesiz olarak yapılan fesihlerde işçinin işe iade davası yoluyla işe iadesini talep etme imkanı bulunmaktadır. Ancak işçinin işe iade davası açabilmesi için bazı şartların bulunması gerekir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Avukat

Aliye YILDIZ VARSIN

Scroll to Top