İdari Gözetim Kararına İtiraz

İdari Gözetim Kararına İtiraz

İdari Gözetim Kararına İtiraz İdari Gözetim Kararına İtiraz İdari Gözetim Kararına İtiraz Dilekçesi: Hukuki Süreci Başlatın Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 54. Maddesi gereğince, sınır dışı edilme kararı alınan yabancılardan bazıları için valilik veya İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından idari gözetim kararı verilir. Bu kararlar, kaçma veya kaybolma riski taşıyan, Türkiye’nin giriş veya çıkış kurallarını […]

İdari Gözetim Kararına İtiraz

İdari Gözetim Kararına İtiraz

İdari Gözetim Kararına İtiraz Dilekçesi: Hukuki Süreci Başlatın

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 54. Maddesi gereğince, sınır dışı edilme kararı alınan yabancılardan bazıları için valilik veya İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından idari gözetim kararı verilir. Bu kararlar, kaçma veya kaybolma riski taşıyan, Türkiye’nin giriş veya çıkış kurallarını ihlal eden, sahte belge kullanan veya kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın Türkiye’den çıkmayan, kamu düzeni, güvenliği veya sağlığı açısından tehdit oluşturan yabancıları kapsar.

İdari gözetim süresi en fazla altı aydır ve bu süre içinde yabancılar geri gönderme merkezinde tutulurlar. Ancak, sebepler nedeniyle sınır dışı edilemeyen yabancılar için idari gözetim süresi en fazla altı ay daha uzatılabilir.

İdari gözetim altındaki yabancıların durumu her ay değerlendirilir ve idare, gözetimin artık gerekli olmadığına karar verebilir ve yabancıya veya yasal temsilcisine bildirir.

Yabancılar, idari gözetim kararına karşı itiraz edebilirler. Bu itirazlar, idari gözetimi durdurmaz ve yabancılar itiraz sonuçlanana kadar gözetim altında tutulmaya devam ederler.

Sulh ceza hakimliği, yapılan itirazı değerlendirir ve kararını en fazla beş gün içinde verir. Bu karar kesindir ve itiraz edilemez.

İdari gözetim kararı, sınır dışı edilecek yabancılar için alınabilir ve sınır dışı etme kararı ortadan kalktığında idari gözetim sona erer.
 [Adınız Soyadınız] [Adresiniz] [Tarih] İdari Gözetim Kararına İtiraz

[İtiraz Edilen Kurumun Adı] [Adresi]

Konu: İdari Gözetim Kararına İtiraz

Sayın Yetkililer,

Ben, [Adınız Soyadınız], [Doğum Tarihiniz], [TC Kimlik Numaranız] ile açık kimlik bilgilerimle, tarafınızdan verilen idari gözetim kararına itiraz etmek amacıyla bu dilekçeyi sunmaktayım.

İtirazımın gerekçeleri aşağıda belirtilmiştir: İdari Gözetim Kararına İtiraz

[İtiraz Gerekçeleri Buraya Yazılmalıdır. Örnek: Kararın dayandığı delillerin hatalı olduğu, hak ihlali yapıldığı veya hukuki süreçlere uygun olmadığı gibi.]

Bu nedenlerle, tarafıma yöneltilen idari gözetim kararının hukuka aykırı olduğunu düşünmekteyim. İdari gözetim kararının yeniden gözden geçirilerek, tarafımın mağduriyetinin giderilmesini talep ediyorum.

İlgili mevzuat gereği, itirazımın değerlendirilmesi ve sonucun tarafıma bildirilmesi hususunda gereğini arz ederim.

Saygılarımla,

[İmza]

İdari Gözetim Kararına İtiraz Yetkili Sulh Ceza: İtiraz Yapma Süreci

İdari kararına itiraz süreci, hukuki bir prosedürdür ve uygun adımların atılması gerekmektedir. İtiraz yapmak istediğinizde yetkili merci, sulh ceza mahkemesidir. İşte süreç:

İtiraz dilekçesi hazırlayın: İdari gözetim kararına itiraz dilekçesi örneğini kullanarak dilekçenizi hazırlayın. Gerekçelerinizi açıkça belirtmeyi unutmayın.
Sulh Ceza Mahkemesine başvuru: Hazırladığınız dilekçeyi, yetkili sulh ceza mahkemesine teslim edin. Başvuru sırasında gerekli belgeleri ve kimlik bilgilerinizi sunmanız gerekebilir.
Mahkeme süreci: Sulh ceza mahkemesi, itiraz dilekçenizi ve gerekçelerinizi değerlendirir. Tarafların ifadelerini alabilir ve ilgili delilleri gözden geçirebilir.
Karar: Sulh ceza mahkemesi, itirazınıza ilişkin kararını verir. Karar size yazılı olarak bildirilir.

İdari Gözetim Kararına İtiraz Süresi: İtiraz Hakkınızı Kullanın

İdari  kararına itiraz hakkınızı kullanmak için belirli bir süreniz bulunmaktadır. Bu süre, kararın size tebliğ edildiği tarihten itibaren başlar. İtiraz süresi, genellikle kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 ila 15 gün arasında değişebilir. Bu süre içinde itiraz dilekçenizi yetkili merciye iletmelisiniz. Süre bitiminden sonra yapılan itirazlar genellikle kabul edilmez.

İdari Gözetim Kararına İtiraz UYAP’tan Nasıl Yapılır: Online İşlem Adımları

İdari kararına itiraz işlemini UYAP (Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi) üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. İşte adımlar:

UYAP sistemine giriş yapın: www.uyap.gov.tr adresine gidin ve sisteme giriş yapın.
İtiraz işlemine başvurun: Ana sayfada yer alan “Dilekçe Oluştur” veya benzer bir seçeneği seçin. Ardından “İdari Gözetim Kararına İtiraz” seçeneğini seçin.
Bilgilerinizi girin: İtiraz dilekçesi oluşturma aşamasında sizden talep edilen bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde girin.
Dilekçeyi oluşturun: İlgili alanlara gerekli bilgileri girerek itiraz dilekçenizi oluşturun. Gerekçelerinizi açıkça belirtmeyi unutmayın.
Dilekçeyi onaylayın ve gönderin: Oluşturduğunuz dilekçeyi sisteme onayladıktan sonra gönderin. İşlem tamamlandığında size bir referans numarası verilecektir.
UYAP üzerinden yapacağınız itiraz işlemi, işlem adımları ve sistemdeki güncellemeler doğrultusunda değişiklik gösterebilir.

İdari Gözetim Kararına İtiraz Yetkili Mahkeme: Sulh Ceza Mahkemesi

İdari  kararına itiraz sürecinde yetkili mahkeme, sulh ceza mahkemesidir. İtiraz dilekçenizi yetkili sulh ceza mahkemesine sunmalısınız. Mahkeme, itirazınızı değerlendirerek hukuki süreci yönlendirecektir. Mahkemenin kararı size yazılı olarak bildirilecektir.

İdari Gözetim Kararına İtirazın Reddi: İtirazın Sonuçlanma Durumu
İdari kararına yapılan itiraz, mahkeme tarafından reddedilebilir. İtirazın reddi durumunda, mahkeme tarafından gerekçeleri belirtilerek bir karar verilir. İtirazın reddedilmesi durumunda, bu karar size yazılı olarak tebliğ edilir. İtirazın reddi halinde yargı yollarınızı değerlendirebilirsiniz.

İdari Gözetim Kararı Sonlandırma Tebliğ Formu: İşlemi Tamamlama Süreci

İdari kararının sonlandırılması için gereken adımlardan biri, sonlandırma tebliğ formunun doldurulmasıdır. Bu form, tarafınıza idari gözetim kararının sonlandırıldığını bildiren bir belgedir. Formun doldurulması ve yetkili merciye sunulması gerekmektedir.

Sonlandırma tebliğ formunun doldurulma ve teslim süreci, yerel mahkeme veya ilgili kurum tarafından belirlenen yönergeler doğrultusunda gerçekleşir. Formun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduğundan emin olmalısınız. Formun incelenmesinin ardından size bir onay veya bildirim iletilir.

Sınır Dışı Etmenin Önündeki Engeller; Hem AB hukuku hem de AİHS, sınır dışı edilmeye karşı, kamu yararı ile ilgili kişinin çıkarları arasında bir dengeyi gerektiren mutlak olmayan insan haklarına dayalı engellerin olabileceğini kabul etmektedir. Bunlardan en yaygını; Kişinin sağlığını (fiziksel ve zihinsel bütünlük dahil), çocukların yüksek yararını, aile birliğine olan ihtiyacı veya savunmasız kişilerin özel ihtiyaçlarını içeren özel ve aile hayatı hakkıdır.

Sınır Dışı Etmenin Önündeki Engeller; AB hukukuna göre iade prosedürü, çocukların yüksek yararı, aile hayatı, ilgili kişinin sağlık durumu ve geri göndermeme ilkesi dikkate alınarak uygulanmalıdır (İade Yönetmeliği Madde5).

AİHS kapsamında,

AİHS uyarınca, devletler, yerleşik uluslararası hukuk ve AİHS ile anlaşma yükümlülüklerine tabi olarak, yabancıların girişini, ikametini ve sınır dışı edilmesini kontrol etme hakkına sahiptir. Nitelikli (mutlak olmayan) hakların iadeyi hangi koşullar altında engelleyeceği konusunda kapsamlı içtihatlar bulunmaktadır. Nitelikli haklar, AİHS Madde 8-11. maddeler gibi yerleşik tanımlara sahip haklardır. AİHS’nin 8. maddesinde güvence altına alınan özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı, 3. maddeye aykırı insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele riskinin bulunmadığı durumlarda sınır dışı edilmeye karşı bir kalkan olarak sıklıkla hatırlatılmaktadır.

Geri gönderilen ülkede AİHS’nin 5. veya 6. Maddelerinin ihlal edildiği iddiası olduğunda sınır dışı etme engelleri de dikkate alınabilir: örneğin, kişi yargılanmadan ayrım gözetmeksizin gözaltında tutulma riski altındadır; alenen adil olmayan bir yargılamada mahkûm edildikten sonra önemli bir süre hapis cezası alma riski; veya duruşmayı beklerken dinlenilme hakkının aleni olarak reddedilmesi. Başvurucunun ispat yükümlülüğü seviyesi yüksektir.

Örnek: Mamatkulov ve Askarov – Türkiye davasında, başvuranların Özbekistan’a iade edilmesinin, AİHS’nin 6. maddesini ihlal ederek, iade hakkından mahrum bırakılma konusunda gerçek bir risk oluşturup oluşturmadığı değerlendirilmiştir.

Örnek: Othman (Abu Qatada) / Birleşik Krallık davasında155 Mahkeme, AİHS’nin 6. maddesi. 3. madde uyarınca, üçüncü şahıslardan işkence yoluyla elde edilen delillerin yeniden yargılanması durumunda büyük ihtimalle aleyhinde kullanılabileceği için başvuran Ürdün’e gönderilememiştir.

Örnek: Birleşik Krallık Lordlar Kamarası olan EM Lübnan yerel davasında, nitelikli (mutlak olmayan) haklar – AİHS’nin 8. Maddesi gibi – açıkça ihlal edilecek şekilde ihlal ediliyorsa orantılılığı dikkate almaya gerek yoktur.

ASŞ kapsamında,

ASŞ uyarınca, Şartın 19(8) Maddesi. 1. Madde, bir Sözleşmeci Devletin topraklarında yasal olarak ikamet eden göçmen işçilerin, ulusal güvenliği tehdit etmedikçe veya kamu yararına veya ahlakına aykırı davranmadıkça sınır dışı edilmesini yasaklamaktadır.

ASŞ, devletin bir göçmen işçinin eşine ve/veya çocuklarına oturma izni vermiş olması durumunda, göçmen işçinin kendi oturma iznini kaybetmesinin, aile üyelerinin bir göçmen işçinin oturma iznine sahip olması halinde, aile üyelerinin bağımsız ikamet haklarını etkilemeyeceğine karar vermiştir.

Yeterince uzun bir süre bir ülkede ikamet eden yabancı uyruklular, bu ikametin yasal olup olmadığına veya ilgili kişilerin düzensiz statüsünün zımnen kabul edilmiş olup olmadığına bakılmaksızın, diğer yabancı uyrukluları sınır dışı edilmekten koruyan kurallar kapsamında olmalıdır.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Avukat

Aliye YILDIZ VARSIN

Scroll to Top