Gayri Menkul Hukuku

Gayrimenkul ve Emlak Avukatı

Gayrimenkul ve Emlak Avukatı

Gayrimenkul ve Emlak Avukatı Gayrimenkul ve Emlak Avukatı Gayrimenkul alım satımı, insanların ihtiyaçlarını karşılama, yatırım yapma, kira geliri elde etme, teminat sağlama veya ürün elde etme amacıyla gerçekleştirilir. Bu süreçlerin her biri farklı hukuki sözleşmelere tabidir. Ancak tapuda gerçekleşen alım satım usulü her durumda aynıdır. Dolayısıyla, vatandaşların bilgi sahibi olması ve sağlam adımlarla ilerlemesi, hukuki […]

Gayrimenkul ve Emlak Avukatı Read More »

Kira Artışı Yapmayan Kiracının Tahliyesi

Kira Artışı Yapmayan Kiracının Tahliyesi

Kira Artışı Yapmayan Kiracının Tahliyesi Kira Artışı Yapmayan Kiracının Tahliyesi Yasal Kira Artışı Yapmayan Kiracının Tahliyesi Kira sözleşmesi, kiracı ile ev sahibi arasında imzalandığında yürürlüğe giren ve taraflar için bağlayıcı olan bir anlaşmadır. Bu nedenle, sözleşme özenle hazırlanmalı ve tarafların kendi ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenmelidir. Hazır şablonlardan ziyade, tarafların ya da bir avukatın yardımıyla özel

Kira Artışı Yapmayan Kiracının Tahliyesi Read More »

Kadastro Tespitinden Sonra Zilyetlik

Kadastro Tespitinden Sonra Zilyetlik

I. Giriş A. Kadastro Tespiti ve Önemi Kadastro tespiti, gayrimenkul mülkiyetinin belirlenmesi ve kaydedilmesi için önemli bir süreçtir. Bu süreçte arazi ve taşınmaz mal sahiplerinin haklarının korunması, tapu kayıtlarının güncellenmesi ve anlaşmazlıkların çözülmesi hedeflenir. Kadastro tespiti, gayrimenkul hukukunda güven ve istikrar sağlamak amacıyla gerçekleştirilir. Kadastro işlemleri, profesyonel uzmanlar ve yetkilendirilmiş kurumlar tarafından yürütülür. Bu sayede

Kadastro Tespitinden Sonra Zilyetlik Read More »

Kiracı Tahliye Davası

Kiracı Tahliye Davası

Kiracı Tahliye Davası Kiracı Tahliye Davası Tahliye Davası Nedir? Tahliye davası, kiralanan taşınmazın kanunda belirtilen sebeplerle kiraya veren tarafından tahliyesi için kiraya veren tarafından açılan davadır. Tahliye davasına ilişkin hükümler Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenirken, İcra ve İflas Kanunu’nda da düzenlemeler bulunmaktadır. Tahliye davası, kira sözleşmesini sona erdirir ve kiracının taşınmazını tahliye eder. Kiracı Tahliye Davası

Kiracı Tahliye Davası Read More »

İstihkak Davası

İstihkak Davası

İstihkak Davası İstihkak Davası İstihkak davası, doğrudan zilyet olmayan malik tarafından, malik olmayan doğrudan zilyete karşı mülkiyet hakkına dayanarak açtığı iade davasıdır. Bu davanın amacı doğrudan sahibine kaybedilen mülkiyeti geri kazanmaktır (Havutçu ve ark. 2019). İstihkak Davası Dava sonucunda hakim, dava konusu taşınmazın doğrudan zilyetliğinin davacıya iade edilmesi gerektiğine karar verir. Dava, o mala haksız

İstihkak Davası Read More »

Avukat

Aliye YILDIZ VARSIN

Scroll to Top