Nisan 2023

Kiracı Tahliye Davası

Kiracı Tahliye Davası

Kiracı Tahliye Davası Kiracı Tahliye Davası Tahliye Davası Nedir? Tahliye davası, kiralanan taşınmazın kanunda belirtilen sebeplerle kiraya veren tarafından tahliyesi için kiraya veren tarafından açılan davadır. Tahliye davasına ilişkin hükümler Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenirken, İcra ve İflas Kanunu’nda da düzenlemeler bulunmaktadır. Tahliye davası, kira sözleşmesini sona erdirir ve kiracının taşınmazını tahliye eder. Kiracı Tahliye Davası […]

Kiracı Tahliye Davası Read More »

Boşanma Durumunda Birlikte Velâyet

Boşanma Durumunda Birlikte Velâyet

Boşanma Durumunda Birlikte  Velâyet Boşanma Durumunda Birlikte  Velâyet Türk hukukunda boşanma sonrası müşterek velayete ilişkin ilk karar, 27.5.2009 tarihinde, çekişmeli bir boşanma davasında, çocuğun yüksek yararının müşterek olması gerektiği belirtilerek, tarafların talebi üzerine, somut olayda velayet İzmir 4. Aile Mahkemesi tarafından verilmiştir. Boşanma Durumunda Birlikte (Ortak) Velâyet  Yargıtay 2017 yılına kadarki içtihatlarında, boşanma halinde ortak

Boşanma Durumunda Birlikte Velâyet Read More »

İşe İade Davası

İşe İade Davası

İşe İade Davası İşe İade Davası İş Hukuku Yargılamasının Amacı İş hukuku, işçinin maddi ve ekonomik yönleri ile kişiliğini, haysiyetini, sağlığını ve beden bütünlüğünü korumak amacı ile doğmuş ve iş sözleşmesinin zayıf tarafı olan işçiyi koruma görevini üstlenmiştir. İşçi ile işveren arasındaki iş ilişkisinin niteliği ve işçinin korunma ihtiyacı, iş mahkemelerinin kurulmasını ve taraflar arasında

İşe İade Davası Read More »

İstihkak Davası

İstihkak Davası

İstihkak Davası İstihkak Davası İstihkak davası, doğrudan zilyet olmayan malik tarafından, malik olmayan doğrudan zilyete karşı mülkiyet hakkına dayanarak açtığı iade davasıdır. Bu davanın amacı doğrudan sahibine kaybedilen mülkiyeti geri kazanmaktır (Havutçu ve ark. 2019). İstihkak Davası Dava sonucunda hakim, dava konusu taşınmazın doğrudan zilyetliğinin davacıya iade edilmesi gerektiğine karar verir. Dava, o mala haksız

İstihkak Davası Read More »

Yurtdışı Borçlanması ve Emeklilik

Yurtdışı Borçlanması ve Emeklilik

Yurtdışı Borçlanması ve Emeklilik Yurtdışı Borçlanması ve Emeklilik : Bir Geleceğe Yatırım Günümüzde birçok kişi, farklı ülkelerde iş bulma, eğitim alma veya aile birleşimi gibi nedenlerle yurtdışına gitmeyi düşünmektedir. Ancak, yurtdışında geçirilen sürelerin emeklilik hakkına etkisi birçok kişi için belirsiz bir konudur. Yurtdışı borçlanması ve emeklilik arasındaki ilişki, hem maddi hem de sosyal açıdan önemli

Yurtdışı Borçlanması ve Emeklilik Read More »

Avukat

Aliye YILDIZ VARSIN

Scroll to Top